Watermolenaar en kooiker Claes Steuij

Claes Claeszn. Steuij (*1490) was watermolenaar in het dorp Streefkerk aan de rivier de Lek. In het achterland ten zuiden van Streefkerk stonden in 1514 vier molens die de polders Streefkerk en Kortenbroek bemaalden. Het polderwater werd via twee sluizen (1514) geloosd in de rivier de Lek. De molen van Claes (later vervangen door de Broekmolen) was gelegen nabij een eendenkooi die in gebruik was bij Claes Steuij.  In circa 1515 werd een zoon Cornelis Claeszn. Steuij geboren. Deze groeide op in de molen. Al vroeg trad hij in de voetsporen van zijn vader en werd ook watermolenaar.

In oude documenten worden Cornelis en zijn vader watermolenaar en kooiker  genoemd. Zij hadden in Streefkerk rond 1570 een stuk land (1 morgen groot) van de Heer van Liesveld in leen (Nassau Domeinen). Cornelis Claeszn. Steuij is overleden op 5 februari 1597 te Streefkerk.

Familiewapen Stuij

Binnen de familie Stuij is een familiewapen in gebruik. Lees verder....

Familiewapen

Familie boerderij

In Wijngaarden staat nog steeds de boerderij die ooit van onze gezamenlijke voorouders was. 

Familieboerderij

Achternaam Stuij

De familienaam Stuij komt in een aantal varianten voor. Naast Stuij worden gebruikt Stuy, Stui, Stuije en Stuye. Hoe zijn deze ontstaan? Lees verder.....

Herkomst achternaam Stuij

Familiemagazine 

Neem een kijkje in het Stuij Familiemagazine dat 8 jaar lang is verschenen.

Familie Stuij Magazine

Verspreiding 

Alhoewel de familienaam Stuij haar wortels heeft in de Alblasserwaard komt de naam ook voor in andere delen van de wereld. Lees verder.....

Websites Stuij

Veel naamdragers Stuij hebben een website. Op deze website vindt u de links naar deze sites.

Stamlijnen Stuij

Bekijk en download de stamlijnen Stuij.

Stamboom Stuij

De stamboom Stuij is ondergebracht in een database van de Alblasserwaard. Direct zoeken naar voorouders is in deze database mogelijk. Klik op de afbeelding hieronder en bezoek de database

Ga naar de stamboom