Watermolenaar Cleas Steuij

Al in 1490 vinden we als watermolenaar op de Broeckmolen ten zuiden van Streefkerk ene Claes Claeszn. Steuij [ook wel Claes van de Steuij genoemd.] Hij was naast molenaar op deze watermolen ook gebruiker (kooiker) van de eendenkooi een paar honderd meter ten oosten deze molen.

In 1581 is de nog steeds bestaande Broekmolen gebouwd op dezelfde plaats als de eerdere molen. Deze staat ook aan de Achterdijk langs de boezem in Streefkerk. Ook de eendenkooi bestaat nog steeds.

Van vader op zoon

Het gezin van Claes woonde in de molen. In 1515 werd daar onder andere een zoon Cornelis Claeszn. Steuij geboren. Deze groeide op in en rondom de molen. Al op jonge leeftijd trad hij in de voetsporen van zijn vader en werd volgens oude akten ook watermolenaar. Deze Cornelis is overleden op 5 februari 1597 te Streefkerk. Hij heeft op latere leeftijd de bouw van de huidige Broekmolen meegemaakt. Zonen van Cornelis volgden hun vader op als watermolenaars.


Familiewapen Stuij

Binnen de familie Stuij is een familiewapen in gebruik. Lees verder....

Familiewapen

Familie boerderij

In Wijngaarden staat nog steeds de boerderij die ooit van onze gezamenlijke voorouders was. 

Familieboerderij

Achternaam Stuij

De familienaam Stuij komt in een aantal varianten voor. Naast Stuij worden gebruikt Stuy, Stui, Stuije en Stuye. Hoe zijn deze ontstaan? Lees verder.....

Herkomst achternaam Stuij

Familiemagazine 

Neem een kijkje in het Stuij Familiemagazine dat 8 jaar lang is verschenen.

Familie Stuij Magazine

Verspreiding 

Alhoewel de familienaam Stuij haar wortels heeft in de Alblasserwaard komt de naam ook voor in andere delen van de wereld. Lees verder.....

Websites Stuij

Veel naamdragers Stuij hebben een website. Op deze website vindt u de links naar deze sites.

Stamlijnen Stuij

Bekijk en download de stamlijnen Stuij.

Stamboom Stuij

De stamboom Stuij is ondergebracht in een database van de Alblasserwaard. Direct zoeken naar voorouders is in deze database mogelijk. Klik op de afbeelding hieronder en bezoek de database

Ga naar de stamboom